historia

Kambodjas förhistoria

Det är inte mycket man känner till om Kambodjas förhistoria men utifrån arkeologiskt bevismaterial tyder på att människor redan tusen år före Kristus levde i hus på pålar och åt fisk och ris, precis som de gör idag. Det som är Kambodja idag hörde ändra fram till 500-talet till kungariket Funan i Sydostasien. Här bodde Khamerna, som är förfäder till dagens invånare i Kambodja. Från ungefär 800-talet så blev Khamernas samhälle starkare och kungarna i den del som idag kallas Angkor började sin härskarperiod.

Khamererna överhuvuden övergav Angkorområdet på 1440-talet pga att den buddistiska tron hade brett ut sig i området och det uppstod tvister inom hovet som försvagades deras möjligheter att härska. När hovet och andra från överklassen övergav Angkor förföll bevattningssystemet vilket i sin tur drev bort även den övriga befolkningen. Dessa bosatte sig längre söderut, i det område där huvudstaden Phnom Penh ligger. Denna plats låg närmare havet vilket skapade förutsättningar för en ökande handelstrafik i Sydostasien.

I början gick allt på räls och man har hittat bevis på att det förekom en intensiv handel mellan kineser och vietnameser utmed Kambodjas kust. Detta fram till mitten på 1600-talet då Kambodja blev undanknuffat av Thailands och Vietnams framfart i området. En period av upprepade anfall och konflikt fortsatte under slutet på 1600-talet och 1700-talet. Till slut styrde mer eller mindre vietnameserna över det kambodjanska riket, även om stadsöverhuvudet fortfarande i praktiken varen kambodjan.

Kolonialismens tid 1863-1953 i Kambodja

 

Fransmännen var intresserade av en eventuell trafikrutt till Kina samt handelrutterna kring Mekongfloden och 1859 anföll de vietnam. Vietnam hade ju sedan början på 1800-talet mer eller mindre härskat över kungariket Kambodja även om det rent formellt var en kambodjan som var stadsöverhuvud. 1863 undertecknade kung Norodom (vid makten 1860-1904) ett avtal med fransmännen som innebär att Kambodja nu låg under franskt beskydd. I praktiken blev landet då ett franskt protektorat, dvs ett franskt herravälde. Detta fortsatte ändra fram till 1953.

När Norodom avled 1904 utsåg fransmännen den nya kungen som var väldigt tillmötesgående avseende fransmännens krav. Denna ”tradition”
fortsatte sedan under de följande kungarna. Det var händelser under det andra världskriget som var början till Kambodjas självständighet och efter kriget infördes ett formellt självstyre. Det var kung Sihanouk som genom sitt driv för en självständighet drev igenom Kambodjas självstyre.Han reste 1953 till västerlandet och fick efter internationella krav igenom sin önskan och återvände hem som en nationalhjälte.

Röda Khmererna Kambodja

 

Kambodja blev en självständig stat 1954 efter att under 1940-talet varit under japansk ockupation. Under 1950-talet så startade de röda khmerna sin verksamhet, i början i relativ tystnad. Dess ledare Saloth Sar, som senare blev känd som Pol Pot, blev inspirerad av de franska kommunistpartierna under sina studier i Frankrike. Det pågick uppror mot den sittande regeringen vid ett antal tillfällen under många år. Först
1975 kom Kambodjas kommunistparti (CPK) till makten med Pol Pot i spetsen. Under de kommande åren styrde de landet under namnet Röda
Khmererna och ville skapa ett kommunistiskt samhälle som var baserat på jordbruk. Pol Pot och president Khieu Samphan beordrade skolor,
sjukhus och fabriker att stänga för att sedan tömma städerna på folk. Dessa tvingades ut på landsbyggden där deskulle sysselsätta sig med jordbruk. Hundratusentals människorsvalt ihjäl under den här perioden på grund av Kambodja Historia och folkmordofredställande
kunskaper om hur man livnärde sig på jordbruk. Ännufler människor avrättades under den här perioden och man har på senare år hittat enorma massgravar runt om i landet. Det var främst de människor med utbildning som avrättades då de sågs som ett stort hot mot de Röda Khmererna.
Hur människor avrättades varierade stort och mångafick till och med gräva sina egna gravar. Där fanns även ett antal säkerhetscenter, ett av de mer kända var S-21, där folk torterades till döds och tvingades erkänna brott de inte hade begått. Ett annat av de mest ökända tortyrplatsernavar Tuol Sleng i Phnom Penh som på senare år har blivit ett välkänt museum. Under de nära fyra år som denna Pol Pot och de Röda Khmererna härskade i området så minskade Kambodjas befolkning med mer än en fjärdedel genom
avrättningar, svält och sjukdomar.

Under 1978 pågick stora gränskonflikter mellan Vietnam och Kamboda och ett försök av Kambodja att invadera grannslandet slogs tillbaka. I slutet av året Gick Vietnam in i Kambodja och drev ut Pol Pot från Phnom Penh och de större orterna. Det väpnade motståndet från Röda Khmergrupper pågick främst i västra Kambodja ända in på 1990-talet genom flertalet gerilla krig med stöd från främst Kina. 1991 skrevs ett fredsavtal mellan de stridande parterna vilket var en följd av en FN-insats. Denna drog upp riktlinjerna för ett nytt kambodjanskt samhälle grundat på demokrati. 1993 hölls det första parlamentsvalet. Pot Pot fängslades av sina egna 1998 och avled samma år. Hans närmaste mannar gav upp en tid efter och bad om ursäkt för år av folkmord. Många av dessa är idag fängslade men en del lever också kvar i frihet och har ännu inte kunnat dömas.

Kambodja i dag

Så sent som i juli 2008 ägde det senaste parlamentsvalet rum. Det segrande partiet var det redan regerande Cambodia People´s Party (CPP), som totalt dominerade valkampanjen. Stadsöverhuvud i Kambodja är kungen, men hans roll och ställning är närmast ceremoniell. Premiärministern, som formellt utses av kungen, leder regeringen och utser de övriga ministrarna. Landet omfattas fortfarande av korruption och demokratiska traditioner har ännu inte satt sig fast. En mer marknadsekonomisk politik har nu ersatt den tidigare planekonomin och textilindustri, skogs- och jordbruk är viktiga delar av ekonomin. Kambodja kommer antagligen få ett litet uppsving i ekonomin under de närmsta
åren då man gjort ett mindre oljefynd. Risken är dock stor att detta fynd bara gynnar den övre delen av befolkningen. Turism spås idag få en allt större betydelse för ekonomin. Mer information om nuläget hittar du på den kambodjanska ambassadens hemsida http://www.cambodianembassy.org.uk/.

 

Tipsa någon om Kambodjas
historia och kultur:

  • Facebook
  • google
  • Twitter
  • Mail
  • Plus